Metsä - tarinoita metsästä - virva.net

Mielestäni metsien suojelua tulee edistää vapaaehtoisuuteen perustuen maksaen korvaus metsänomistajille. Metsien suojelu vaatii myös yhteistyötä ja valtion taholta lisää rahoitusta metsien suojeluohjelman toteuttamiseen. Metsien suojelussa tulee kuitenkin muistaa, että monia Suomen metsiä, varsinkin Etelä-Suomessa, on hoidettu talousmetsinä ja edelleenkin ympäri Suomen moni hoitaa metsiään talousmetsinä.

Nykytila metsien suojelussa

Tällä hetkellä oman metsän suojeluun laittaminen on vapaaehtoista, jossa on sekä hyvää että huonoa. Jos metsä suojellaan valtion taholta pakkokeinoin tai se määrätään pakolla esimerkiksi kunnan asemakaavalla tai esimerkiksi taannoisen Naturan kautta, voi siitä tulla kipeä kohta sukupolvelta toiselle, eikä pakko ole koskaan hyvä asia. Se luo valtiota ja yhteiskuntaa kohtaan negatiivisia asenteita, eikä sille tielle kannata enää lähteä.

Kun metsän suojeleminen on vapaaehtoista, siihen myös lähtee helpommin mukaan. Mutta siitä johtuen, että se on vapaaehtoista, siitä pitäisi puhua ja viestiä enemmän yleisesti siitä lähtökohdasta, että mitä metsänomistaja yksilönä hyötyy suojelusta. Ja myös positiivisessa mielessä, mitä luonto hyötyy suojelusta.

Suojeltua metsää

Metsien suojelun edistäminen

Metsien suojelua tulee mielestäni edistää vapaaehtoisuuden kautta. Olen ehdottanut Metsäkeskukselle, että he itsenäisesti kävisivät läpi sellaisia kiinteistöjä, joissa olisi suojeluun sopivia kohteita. Uskon, että monikaan metsänomistaja ei tiedä sitä, että mitkä olisivat sopivia suojelukohteita siellä omassa metsässä. Tätä kautta myös saataisiin enemmän tietoisuutta oman metsän suhteen siitä, mitä voidaan suojella ja miksi juuri minun metsässäni olisi tärkeä suojelukohde ja mitä se merkitsee kokonaisuudessaan.

Metsien suojelusta tulisi puhua vähemmän syyllistävään sävyyn, jotta siihen keskusteluun uskaltaisi tavallinen metsänomistaja ottaa osaa. Tietoa pitäisi antaa metsänomistajalle henkilökohtaisesti eri metsätahoilta, jotta ymmärrys asiasta lisääntyisi juuri minun oman metsäni kohdalta.  

Etelä-Suomen metsien tilanne

Etelä-Suomen metsissä olisi tarvetta suojelulle. Omistus on kuitenkin pirstoutunut niin laajalle ihmismäärälle, että laajempia tai isoja suojelualueita on vaikeaa toteuttaa. Lisäksi Etelä-Suomen metsiä on hoidettu pitkään talousmetsinä, joten ihan oikeasti suojeluun soveltuvia kohteita ei Etelä-Suomessa ole kovinkaan paljoa. Toki jokainen voi ilman korvausta tehdä omaan metsään alueen, jota ei käsitellä millään tavalla. Mutta tällöin korvaus suojelusta jää saamatta, eikä oma valinta näy missään kartoilla ja tilastoissa eli siten oman metsän omaehtoinen korvaukseton suojelu ei näy yhteisissä tiedoissa.

Tähän mielestäni sopisi hyvin se, että Metsäkeskus kävisi läpi Etelä-Suomessa olevia potentiaaliasia kohteita itsenäisesti ja olisi yhteydessä metsänomistajiin. Tätä kautta saisi metsänomistajille tietoa ja myös mahdollisesti voitaisiin tehdä laajempia suojelukohteita ja toteuttaa ne useiden metsänomistajien tiloilla yhteisesti ja yhtenäisinä alueina. Tämäkin tulisi toteuttaa, niin että jokainen metsänomistaja ottaa osaa vapaaehtoisuuden pohjalta eli ei voida ketään pakottaa tähän.

Samanlaista yhteistä suunnittelua tehdään valtion toimesta esimerkiksi peltojen osalta eli vaihdetaan peltohehtaareita maanomistajien kesken tai valtion maihin, jotta saadaan yhtenäisiä kokonaisuuksia ja lyhyempiä toimintamatkoja maatiloilta pelloille. Tämäkin toteutetaan valtion toimesta ehdotuksen kautta ja jokainen maanomistaja lähtee siihen vapaaehtoisesti mukaan tai on lähtemättä mukaan. Myöskin korvaukset maksetaan mahdollisessa myynnissä tai maiden eritasaisuudessa.

Yhteistyötä ja yhteisiä suojelualueita

Metsäkeskukselle tulisi siis osoittaa rahaa sitä varten, että pystyttäisiin etsimään Etelä-Suomesta metsäalueita, joita voisi yhteissuojella. Tässä lähtökohta tulee olla vapaehtoisuus ja tarkoitus tehdä laajempia alueita metsien suojelulle. 

Itse en ainakaan tunne omien metsieni naapuriomistajia, joten en ainakaan itse pystyisi lähteä toteuttamaan metsien suojeluasiaa siihen suuntaan, että ehdottaisin naapurien kanssa yhteissuojelua. Siksi katson, että lähtökohtaisesti tämä voisi olla valtion toimesta toteutettavaa toimintaa, kuten aiemmin mainitsemien peltojen kohdalla.

Suojeltua metsää

Mutta voiko kaiken metsän suojella

Valitettavasti tosi asia on se, että kaikkea metsää ei voi, eikä pysty suojelemaan, eikä se ole järkevää myöskään hiilinielujen kannalta, koska metsä vanhetessaan muuttuu lähinnä päästön lähteeksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, että Suomessa on paljon metsänomistajia, jotka ajattelevat metsiä talousmetsinä. Silloin myös suojelun lähtökohtana on useille se, että metsien suojelusta tulee saada korvaus. Kuka maksaa korvauksen? Tällä hetkellä rahoitus tulee valtiolta, mutta nykyinen korvausmäärä (2021) ei todellakaan vastaa sitä, mitä metsästä saisi, jos sen kaataisi kokonaan. On siis arvokysymys, että laitanko metsänomistajana metsän suojeluun vai kaadanko sen pois ja laitan tilalle uutta kasvavaa metsää. Myöskään suojelukohteita ei ole jokaisella metsäkiinteistöllä. Jos metsää on lähtökohtaisesti kymmeniä vuosia hoidettu talousmetsänä, ei metsä myöskään sovellu valtion toteuttaman korvauksen kautta suojeluun. Sitä ei yksinkertaisesti oteta sen piiriin.

Mitä minä olen tehnyt suojelun suhteen?

Minun metsiä on hoidettu ainakin 60-luvulta alkaen talousmetsinä. Itse en todellakaan osannut sanoa, että onko metsissäni suojeluun soveltuvia alueita. Osasin kyllä sanoa, että joku kohta on hienon näköinen ja siitä en ehkä puuta haluaisi kaataa, mutta soveltuuko se suojeluun, sitä en tiennyt.

Omissa metsissäni on suojeltu tällä hetkellä 4,1 hehtaaria metsää. Nämä on laitettu määräaikaiseen suojeluun syksyllä 2021. Hehtaarit sijoittuvat kolmelle eri metsäkiinteistölle, joista kaksi kiinteistö ovat ojan vastakkaisilla puolille sijoittuvia eli siinä tulee yhtenäinen suojelualue. Toinen suojelualue on myös ojan varressa. Keväällä 2021 siellä oli niin paljon virtaavaa vettä, että se näytti enemmänkin purolta kuin ojalta.

Suojeltu metsäoja
Oman metsäni yksi suojelukohde. Kuva keväältä 2021.

Miten metsien suojelu tapahtui?

Metsien suojeluun laittaminen oli metsänomistajan näkökulmasta todella helppoa. Aluksi googlailin tietoja metsien suojelusta. Sen jälkeen löysin Metsonpolku-sivuston, jonka kautta laitoin talvella 2021 kysymyksen omista metsistäni ja suojelusta. Minuun otti yhteyttä Metsäkeskuksen asiantuntija sähköpostilla ja lupasi käydä lumien sulettua katsomassa metsäni läpi ja kertoa, että soveltuuko joku alue metsien suojeluun.

Kesän korvilla samainen henkilö Metsäkeskukselta otti yhteyttä puhelimitse ja kertoi, mitkä alueet metsissäni sopivat suojeluun. Teimme puhelun pohjalta hakemuksen suojelusta kesäkuussa. Ja syksyllä 2021 sain päätöksen, että suunnitelluille alueille on myönnetty 10 vuoden määräaikaisena Metsäkeskuksen ympäristötuki.

Omasta näkökulmasta tämä suojeluun laittaminen oli todella helppoa byrokraattisesti, mutta sitä ennen tiedon löytäminen suojeluun laittamisesta ei ollut tullut minulle lähelle ellen olisi itse ottanut asiasta selvää.

Mitä pitäisi tehdä eri tavalla, jotta metsiä suojeltaisiin enemmän?

Minun ehdotukseni:

  • vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsiensuojelua tulee jatkaa 
  • tulee lisätä viestintää metsien suojelusta ilman vastakkainasettelua 
  • antaa rahoitusta Metsäkeskukselle, jotta voidaan tehdä peltojen järjestelyn tapaan metsänomistajien yhteisiä suojelualueita
  • antaa enemmän rahoitusta metsiensuojeluohjelmaan

Laita viestiä. Kommentoi. Kerro, mitä tulisi olla toisin?

Mielelläni keskustelen ja kuulen ajatuksia siitä, mitä tulee myös ajatella metsien suojelusta.

Tilaa artikkelit sähköpostiisi!

pakolliset *

Tilaa artikkelit sähköpostiisi!

Sosiaalinen media

Viimeisimmät

Viimeisimmät lukemani kirjat

Muita blogipostauksia